MAGCUL マグカル

MAGCUL
the media for art, culture and events in Kanagawa prefecture.
(別ウィンドウで開きます。)
Art & Photography
2018.02.20

Masters of the Sagami Bay Coast Region (Shonan Edition) Exhibition (Ninomiyacho)

徳富蘇峰記念館2F 

This is the final series of a series of three that depicts the interaction between famous people who are related to the Sagami Bay coastal area and Tokutomi Soho.
We will deal with various members from the area east of Oiso, from Hiratsuka to Chigasaki, Fujisawa, Kamakura, Ayako, Hayama, Yokosuka.
"From Miura Peninsula, the coast of Izu Peninsula is a famous place for Japan," said Tokutomi Soho.
Likewise, with celebrities in each direction who loved the scenery of Sagami Bay, what did they talk about and deepen their intimacy?
With the photographs of the past, which talk about the history of the popular resort, I will approach the masterpiece's exchange record. Display letter: 62 points

【Hiratsuka】 Hiranuma Soichiro, Ogawa Hirakichi [Kawagashi] Chikazaki Takayasu, Kunikida Doppo, Hiratsuka Rikio, Kawakami Jiro, Hara Yasujirou [Fujisawa] Hirota Hirotoshi, Hasegawa Kazuo, Kondo Kenji [Sakurakura] Natsume Soseki, Takahama Kiko, Nagayo Sensai, Matsukata Masayoshi, Inoue, Shizune performance, Suzuki Daisuke, Yoshiya Nobuko, Kuroda Seiki, Rikunan, Iwasaki Kouta, Nakamura Yoshihiro, Miku Hiroyoshi, Okada Shinichiro, Arishima Ima, Okada Shinichiro, Bunka Nagae, Nagao Satoshi Uchiyama Hideho, Yamamoto Jotaro, Kaihonji Shigororo, Tanabe Shinnosuke, Kodama Gentaro, Hamaguchi Yuko, Maeda Toshio, Ohra Kanemu, Yoshikawa Kensho 【Kotoko】 Tokusu Hana, Ozaki Yukio, Tokugawa Family, Shogun Matsutarou, Hirata Tosuke , Togo Heihachiro, Sakuma Yuichi [Hayama] Kaneko Kentaro, Keitaro, Komura Shotaro, Goto Shinpei, Takahashi Kiseyoshi, Saito Minoru, Tanuma, Dan Inoue, Irizawa Tatsuyoshi, Takasaki Masayoshi, Hattori Kintaro, Suzuki Saburo, Ikakura Satoshi , Kanda Kinzo [Yokosuka] Field box three, Koizumi Matajirō, Eisuke Yamamoto

 • Start Day
  2018-01-05
 • End Day
  2018-12-16
 • Hour
  10:00 to 16:00
 • Place
  Tokutomi Suho Memorial Hall 2F
 • Address
  宮 259-0123 Ninomiya-cho, Nakagun, Kanagawa Prefecture 605
 • Contact
  Tokutomi Suho Memorial Hall
 • URL