JP / EN
MAGCUL - the media for art, culture and events in Kanagawa prefecture.
Art / Photography
2018
Jan
Fri
05
Sagami Bay Coastal Area Yukari no Masters (Shonan) Exhibition (Ninomiya Town)
2018.01.05〜2018.12.16
2018.02.20

It is the final compilation of all 3 series which draws up the exchange between the famous samurai who is related to the coastal area of Sagami Bay and Suzumaru Suzumi.
We will pick up some people in the eastern area from Oiso, from Hiratsuka to Chigasaki, Fujisawa, Kamakura, Zushi, Hayama, Yokosuka.
Tokutomi Su Sumi wrote that "From the Miura Peninsula, the coast of the Izu Peninsula is a beautiful place in Japan".
What kind of friendship did you deepen your friendship with famous people in each area who liked the wind of Sagami Bay as well?
Together with the outgoing photographs telling the history of the popular recreation area, we will approach the excursion record of that masterpiece. Exhibition letter: 62 points

【Hiratsuka】 Shinichiro Hiranuma, Hirakichi Ogawa, Drunken Kawai 【Chigasaki】 Takada Takanobu, Tomoda Kunikida, Hiratsuka Later, Kawakami Noburo, Hara Yasaburo 【Fujisawa】 Hiroki Hirota, Kazuo Hasegawa, Kenji Kondo 【Kamakura】 Natsume Soseki, Takahama Kagaya Masayoshi, Inoue Kaoru, Makoto Masayoshi, Inoue Kaoru, Muneaki Suzuki, Nobuko Suzuki, Nobuko Yoshiya, Nobuyoshi Kuroda, Lu Yunan, Iwasaki Kimita, Nakamura Yoshiko, Mutsuki Hirokichi, Shinichiro Okada, Seki Okada, Shinichiro Oshima, Fumiya Okada, Nagao Kinya, Uchiyama Eiji, Yamamoto Shotaro, Hakoneji Shinosuke, Tanabe Shinnosuke, Kodama Shinnosuke, Kodama Yuuyoshi, Hamaguchi Yuuyuki, Maeda Roshi, Ohura Kanemori, Yoshikawa Ayumi [Zushi] Tokutomi Rika, Ozaki Yukio, Tokugawa Shogun, Masa Taroko, , Togo Heihachiro, Sayaka Sakuma 【Hayama】 Kaneto Kentaro, Keitaro, Kotaro Komura, Shintaro Komura, Suimeiro Takahashi, Minoru Saito, Takuma Saito, Takeshi Inoue, Takeshi Izawa, Tadashi Takasaki, Kanutaro Hattori, Saburo Suzuki, Satoru Izakura , Shin Kanda 【Yokosuka】 Field box three, Koizumi Matajirō, Eisuke Yamamoto

 • Area
  Shonan area
 • Start Day
  2018-01-05
 • End Day
  2018-12-16
 • Hour
  10: 00 ~ 16: 00
 • Place
  Tokutomi Suzumo Memorial Hall 2F
 • Address
  Ninomiya 603 Ninomiya Town Nakamori, Kanagawa Prefecture 259-0123
 • Contact
  Tokutomi Suzumo Memorial Hall
 • URL