Loading...

MAGCUL マグカル

MAGCUL(MAGNET+CULTURE)
the media for art, culture and events in Kanagawa prefecture.
(別ウィンドウで開きます。)
落語アトランダム
伝統芸能
2015.10.29

隨機落語

Yokohama Nigiwai-za 
(本網頁內容是利用Google自動翻譯服務製作,無法保證翻譯結果完全正確。請以此為前提後再行使用。)
 • Event Date
  2015-11-12
 • Hour
  19:00
 • Address
  3-110-1, Noge-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
 • Appearance
  Yanagiya Sankyo, Hayashiya Shozo, Takanoshin Kai Me Yanagiya Kodenji, Sanya Kai Me Yanagiya Sansuke, Yanagiya Yanagi, Hayashiya Tamahei
 • Ticket type / Fee
  All seats reserved 3,100 yen
 • Contact
  Yokohama Nigiwai-za TEL: 045-231-2515 MAIL: nigiwai@yaf.or.jp
 • URL